اخبار مرکز

بيشتر

يكشنبه1400/9/21

10:19:1

632

کسب رتبه اول دستگاه‌های برتر در کسب امتیاز دولت مشارکتی و شفافیت دستگاهی توسط سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دلیل کسب امتیاز 91.90 در کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی در دوره هشتم موفق به کسب رتبه برتر شد.
به گزارش دبيرخانه شورای اجرايی فناوری اطلاعات و بر اساس ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران ، همچنین این سازمان در بین 163 دستگاه، رتبه هشتم را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، رتبه سازمان ملی استاندارد ایران دردوره هفتم ارزیابی  27 بوده که در دوره هشتم (از تیرماه تا آذر ماه سال جاری)، با 19 رتبه رشد، از رشد بالایی در بین دستگاه های ارزیابی شده برخوردار است. 
ارزیابی خدمات دستگاه‌‌های اجرایی در اجرای مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه ،  هرساله توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در قالب 4 محور دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام می شود و نتایج به مراجع ذیربط از جمله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
توفیق به‌دست‌آمده در پایش کیفیت خدمات الکترونیک در نتیجه زحمات و تلاش مضاعف همکاران مرکز فناوری اطلاعات سازمان میسر شده ، همچنین در مشارکت مطلوب نماینده دستگاه در فرآیند ارزیابی رتبه دوم دستگاه‌های برترکسب گردیده است.