اخبار مرکز

بيشتر

سه‌شنبه1400/9/30

09:47:5

739

گردهمایی همکاران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس، رییس دفتر مرکزی حراست و معاون دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل و انتخاب همکاران نمونه پاییز 1400

با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس، رییس دفتر مرکزی حراست و معاون دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، از کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تقدیر به عمل آمد.
رضا شهبازیان، رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، در جلسه ای که به منظور تقدیر از کارشناسان این مرکز برگزار شد، گفت: نگاه به فناوری باید متفاوت باشد.
وی کسب رتبه اول در دو شاخص دولت مشارکتی و شفافیت دستگاهی در بین دستگاههای دولتی برتر را مرهون تلاش جمعی کارکنان این مرکز دانست.
شهبازیان با اشاره به ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران براساس این ارزیابی با کسب امتیاز 91.90 در شاخص های ارزیابی استقرار دولت الکترونیک، در بین 10 دستگاه برتر قرار گرفت.
در این مراسم با حضور مسئولان حاضر در جلسه از مریم معمار زاده، نازنین یزدانی و یاسمن رحمانی به عنوان کارشناسان نمونه در سه ماه اخیر قدردانی شد.

تصاویر