ریاست مرکز

سومین گردهمایی منطقه‌ای مدیران‌کل هفت استان در تهران برگزار شد

سومین گردهمایی منطقه‌ای مدیران‌کل هفت استان در تهران برگزار شد

سومین نشست گردهمايي مديران‌کل منطقه 3 کشور، به ریاست دکتر درگاهی معاون نظارت بر اجرای استاندارد و با حضور رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مدیرکل دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان میهمانان ویژه، به میزبانی اداره‌کل استاندارد استان تهران برگزار شد.

چهارشنبه12بهمن1401

سومین نشست گردهمايي مديران‌کل منطقه 3 کشور، به ریاست دکتر درگاهی معاون نظارت بر اجرای استاندارد و با حضور رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مدیرکل دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان میهمانان ویژه، به میزبانی اداره‌کل استاندارد استان تهران برگزار شد.

 سازمان ملی استاندارد ایران، رتبه نخست را کسب کرد
در بین ۱۷۰ دستگاه اجرایی ؛

سازمان ملی استاندارد ایران، رتبه نخست را کسب کرد

چهارشنبه1تير1401