سامانه های تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران به سرویس کارپوشه ملی ایرانیان متصل شد

1400/9/21 یکشنبه
.
کاربران سامانه تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران می توانند نتایج صدور پروانه یا مجوز را در کارتابل کارپوشه ملی ایرانیان مشاهده کنند.
به گزارش مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه های تخصصی این سازمان به کارپوشه ملی ایرانیان متصل شد و از این پس کاربران در سامانه های تخصصی می توانند به محض صدور پروانه یا مجوزی از سازمان ملی استاندارد ایران مجوز مربوطه را در کارتابل کارپوشه خود مشاهده کنند. 
سامانه پیام ایران در سال 1396 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ارسال الکترونیکی درخواستها بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور برای دریافت خدمات دولتی و عمومی به آحاد مردم و موسسات حقوقی متقاضی ایجاد شده است. 
سرویس کار پوشه ملی ایرانیان کارتابلی است که همه افراد می توانند با ثبت نام در سامانه https://inbox.iran.gov.ir  از آن برخوردار و نتایج درخواستهای خود به سازمان و شرکتها را به صورت متمرکز در اختیار داشته باشند.